Μέρος Θ'

Ένα φράγκο η σερβιέττα
τσίγκολελέτα τσίγκολελέτα

Η τσίγκολελέτα είναι φυτό που φύεται βορειοδυτικά και αποτελείται κυρίως από τσίγκο και δευτερευόντως από λελέτα. Για άλλες χρήσεις της λελέτας δείτε στο Μέρος ΞΙΚ'.

Το φακιόλι δεν είναι τυπογραφικό λάθος. Είναι μια σύγχρονη πινελιά για την νέα γυναίκα που θα καπνίσει και θα ξυρίσει τσι μασχάλες της. Το φακιόλι αρμόζει στον επίτροπο, τον επίσκοπο και τον επίκτητο, σύμφωνα με τους Κανόνες της Τελειότητος (tm). Εντός & εκτός παρενθέσεως. Όσον αφορά παρενθέσεις, βλέπε Μέρος Λ=. Παρακαλώ κρεμάστε το ακουστικό.